PřihlášeníRegistrace

Nový web spuštěn

Nový web spuštěn. Původní interaktivní nástroje pro návrh a ladění PID regulátorů byly rozšířeny. Vyzkoušejte si hotové funkční bloky pro automatické ladění PID regulátorů, které jsou připraveny pro průmyslovou implementaci. Můžete se naučit mnoho o pokročilých řídicích strukturách a schématech pomocí virtuálních laboratoří. Pokud vás zajímají další témata s oblasti automatizace, navštivte Contlab. Pokud vás zajímájí možnosti implementace prezentovaných algoritmů, nebo chcete řídit reálný stroj/technologii, přejděte na stránky REX Controls.