O PIDlabu

Účelem webu PIDlab.com je poskytnout virtuální laboratoře (Java aplety) prezentující pokročilé problémy PID regulace. Web přináší nástroje pro interaktivní návrh a ladění PID regulátorů na základě nominálního modelu či experimentálních dat, nástroje prezentující pokročilé PID autotunery a nástroje pro simulaci komplexních PID řídicích struktur používaných v průmyslové praxi. Simulátory jsou celosvětově používány pro výuku i pro komerční a vývojové účely.

Chcete-li použít prezentované algoritmy pro řízení reálného systému, navštivte web REX Controls.