PřihlášeníRegistrace

Krokový PID regulátor servo-ventilů

Pro spuštění virtuálních laboratoří je potřeba mít nainstalovanou Javu. Kliknutím na tlačítko Launch se vám stáhne instalátor laboratoře do počítače. Kliknutím na stažený soubor JNLP se vám laboratoř automaticky naistaluje a spustí. Laboratoře využívají technologii Java Web Start.

Krokový regulátor servo-ventilů

Úloha Krokový regulátor servo-ventilů (Stepping controller) demonstruje připojení PID regulátoru (PIDMA - PID regulátor s momentovým autotunerem) na proces s servoventilem bez polohové zpětné vazby. Blok SCUV odhaduje aktuální polohu a rychlost ventilu reprezentovaného blokem MVD a procesem s velkým dopravním zpožděním. 

Jak spustit simulátor?

Před spuštěním simulátoru tlačítkem START start.gif, 648B, umístěným nad trendem, je možné nastavit periodu vzorkování pomocí pole Sampling time. Běh appletu lze kdykoliv zastavit tlačítkem STOP stop.gif, 666B. Popřípadě pozastavit tlačítkem PAUSE pause.gif, 1,1kB. K regulaci rychlosti spuštěné simulace slouží slider, umístěný vedle tlačítek start.gif, 648B a stop.gif, 666B. Tlačítko reinit.png, 858B nastaví applet do počátečních podmínek.

Všechny aktivní bloky (nezašedlé) umožňují vyvolat kontextovou nabídku s nastavením parametrů pouhým kliknutím na požadovaný blok. Podrobnější popis funkcí jednotlivých bloků a jejich parametrů je možné nalézt v Referenční příručce funkčních bloků systému REX.