PIDlab

Účelem webu PIDlab je poskutnout virtuální laboratoře pro návrh, ladění a aplikaci PID regulátorů. "Nalaďte si PID za minutu" pomocí nových interaktivních nástrojů. Naučíte se mnoho o PID regulaci, automatickém ladění regulátorů, prediktivním řízení. Pochopíte pokročilé PID řídicí struktury a schémata. Virtuální nástroje mohou být použity pro výukové, výzkumně-vývojové i komerční účely.

Všechny algoritmy je součástí rozsáhlé knihovny funkčních bloků řídicího systému REXYGEN K dispozici jsou různé cílové hardwarové platformy pro řízení v reálném čase.

Kontaktujte nás nebo navštivte stránky REX Controls, máte-li zájem o implementaci algoritmů do vašeho zařízení nebo systému.

Virtuální laboratoře jsou přístupné online na adrese virtual.pidlab.com.