Regulace s rozdělenou akční veličinou - Center seeking control

Regulace s rozdělenou akční veličinou - CENTER-SEEKING CONTROL

Center seeking control - využívá pro regulaci vždy jemný (malý) ventil. V tomto simulátoru je velký ventil je řízen integračním regulátorem tak, aby poloha malého ventilu byla ve středu jeho rozsahu (viz parametry bloků RLY_1 a RLY_2). Integrační regulátor však musí být dostatečně pomalý (tj. musí mít dostatečně velkou integrační časovou konstantu), aby nebyla narušena stabilita hlavní regulační smyčky s regulátorem PIDU_PV. Korekce polohy hrubého (velkého) ventilu (přepnutí PID_U do režimu AUT) nastane vždy, když malý ventil opouští rozsah (0.25,0.75) a skončí při dosažení intervalu (0.45,0.55).

DOPORUČENÍ: Pro jednodušší porozumění funkce doporučujeme nejprve prostudovat zapojení Regulace s rozdělenou akční veličinou (Split range control) a Floating control.

Jak spustit simulátor?

Před spuštěním simulátoru (appletu) tlačítkem START start.gif, 648B, umístěným nad trendem, je možné nastavit periodu vzorkování pomocí pole Sampling time. Běh appletu lze kdykoliv zastavit tlačítkem STOP stop.gif, 666B. Popřípadě pozastavit tlačítkem PAUSE pause.gif, 1,1kB. K regulaci rychlosti spuštěné simulace slouží slider, umístěný vedle tlačítek start.gif, 648B a stop.gif, 666B. Tlačítko reinit.png, 858B nastaví applet do počátečních podmínek.

Všechny aktivní bloky (nezašedlé) umožňují vyvolat kontextovou nabídku s nastavením parametrů pouhým kliknutím na požadovaný blok. Podrobnější popis funkcí jednotlivých bloků a jejich parametrů je možné nalézt v Referenční příručce funkčních bloků systému REXYGEN.