SC2FA - samonastavující se regulátor pro kmitavé systémy

SC2FA Demo

Simulátor demonstruje použití bloku SC2FA, jenž implementuje nový algoritmus frekvenční identifikace, který ve spojení se standardním návrhem stavového regulátoru s vnitřním modelem poruchy tvoří jádro automatického návrhu regulátoru (podrobný popis viz referenční příručka funkčních bloků).

Jak spustit simulátor?

Před spuštěním PID simulátoru (Java appletu) tlačítkem START start.gif, 648B, umístěným nad trendem, je možné nastavit periodu vzorkování pomocí pole Sampling time. Běh simulátoru lze kdykoliv zastavit tlačítkem STOP stop.gif, 666B, popřípadě pozastavit tlačítkem PAUSE pause.gif, 1,1kB. K regulaci rychlosti spuštěné simulace slouží slider, umístěný vedle tlačítek start.gif, 648B a stop.gif, 666B. Tlačítko reinit.png, 858B nastaví simulátor do počátečních podmínek.

Všechny aktivní bloky (nezašedlé) umožňují vyvolat kontextovou nabídku s nastavením parametrů pouhým kliknutím na požadovaný blok. Podrobnější popis funkcí jednotlivých bloků a jejich parametrů je možné nalézt v Referenční příručce funkčních bloků systému REXYGEN.