PIDMA - PID regulátor s pulsním autotunerem

PIDMA Demo

Simulátor demonstruje použití bloku PIDMA, což je PID regulátor s pulsním (momentovým) autotunerem. Ladicí mechanismus je založen na odhadu prvních tří momentů impulsní odezvy. Algoritmus nejdříve odhadne drift a šum regulované veličiny, poté je na vstup procesu aplikován obdélníkový puls. Z odezvy procesu se vypočítají první tři momenty impulsní funkce. Na jejich základě je vytvořen model procesu, který je použit pro automatické nastavení parametrů robustního PID regulátoru. Applet umožňuje kompletní simulaci zpětnovazební regulační smyčky včetně šumů. Podrobnější popis bloku PIDMA naleznete v referenčním manuálu.

Jak spustit simulátor?

Před spuštěním PID simulátoru (Java appletu) tlačítkem START start.gif, 648B, umístěným nad trendem, je možné nastavit periodu vzorkování pomocí pole Sampling time. Běh simulátoru lze kdykoliv zastavit tlačítkem STOP stop.gif, 666B, popřípadě pozastavit tlačítkem PAUSE pause.gif, 1,1kB. K regulaci rychlosti spuštěné simulace slouží slider, umístěný vedle tlačítek start.gif, 648B a stop.gif, 666B. Tlačítko reinit.png, 858B nastaví simulátor do počátečních podmínek.

Všechny aktivní bloky (nezašedlé) umožňují vyvolat kontextovou nabídku s nastavením parametrů pouhým kliknutím na požadovaný blok. Podrobnější popis funkcí jednotlivých bloků a jejich parametrů je možné nalézt v Referenční příručce funkčních bloků systému REXYGEN.