Regulace s rozdělenou akční veličinou

Regulace s rozdělenou akční veličinou

Split range control - regulace s rozdělenou akční veličinou se používá v případě, kdy jsou použity dva akční členy. Obvykle jeden jemný s velkým rozlišením - (fine valve) a druhý hrubý - (coarse valve). Spojení takovýchto akčních členů do jednoho (viz výše) umožňuje zvýšit přesnost regulace při malých hodnotách akční veličiny.

Další způsoby, které zvyšují přesnost regulace v celém rozsahu jsou FLOATING CONTROL a CENTER SEEKING CONTROL. Posledně zmíněné způsoby však mají tu nevýhodu, že neumožňují rychle otevírat a uzavírat velký akční člen (coarse valve).

Bloky CNDR_FINE a CNDR_COARSE definuje způsob "rozdělení" akční veličiny (0 zavřeno,1 otevřeno). Modré bloky nahrazují řízený proces s akčními členy (ventily). V tomto případě se předpokládá, že ventily jsou řízeny přímo polohou. V případě řízení logickými signály VÍCE (UP), MÉNĚ (DN) je nutné použít bloky SCU nebo SCUV.

Jak spustit simulátor?

Před spuštěním simulátoru tlačítkem START start.gif, 648B, umístěným nad trendem, je možné nastavit periodu vzorkování pomocí pole Sampling time. Běh appletu lze kdykoliv zastavit tlačítkem STOP stop.gif, 666B. Popřípadě pozastavit tlačítkem PAUSE pause.gif, 1,1kB. K regulaci rychlosti spuštěné simulace slouží slider, umístěný vedle tlačítek start.gif, 648B a stop.gif, 666B. Tlačítko reinit.png, 858B nastaví applet do počátečních podmínek.

Všechny aktivní bloky (nezašedlé) umožňují vyvolat kontextovou nabídku s nastavením parametrů pouhým kliknutím na požadovaný blok. Podrobnější popis funkcí jednotlivých bloků a jejich parametrů je možné nalézt v Referenční příručce funkčních bloků systému REXYGEN.