Bezrázové přepínání řežimů PID regulátoru

Bezrázové přepínání parametrů PID regulátoru

Úloha demonstruje konfiguraci PID regulátoru s bezrázovým přepínáním manuálního a automatického režimu (MAN/AUT). K dosažení bezrázového přepínání (bumpless transfer) je využita zabudovaná funkce vysledování bloku PIDU se vstupem tv a bloky MCU_sp a MCU_hv pro zadávání hodnoty pomocí tlačítek "více" (UP) a "méně" (DN). Bloky jsou vysledovány na  hodnotu řízené veličiny pv respektive výstupu regulátoru mv.

Jak spustit applet?

Před spuštěním appletu tlačítkem START start.gif, 648B, umístěným nad trendem, je možné nastavit periodu vzorkování pomocí pole Sampling time. Běh appletu lze kdykoliv zastavit tlačítkem STOP stop.gif, 666B. Popřípadě pozastavit tlačítkem PAUSE pause.gif, 1,1kB. K regulaci rychlosti spuštěné simulace slouží slider, umístěný vedle tlačítek start.gif, 648B a stop.gif, 666B. Tlačítko reinit.png, 858B nastaví applet do počátečních podmínek.

Všechny aktivní bloky (nezašedlé) umožňují vyvolat kontextovou nabídku s nastavením parametrů pouhým kliknutím na požadovaný blok. Podrobnější popis funkcí jednotlivých bloků a jejich parametrů je možné nalézt v Referenční příručce funkčních bloků systému REXYGEN.