Pulzně-šířková modulace

PWM Demo

Simulátor demonstruje použití bloku PWM (pulzně šířková modulace) při řízení systému se vstupem "vypnuto - zapnuto" pomocí PID regulátoru. Výstup z regulátoru omezený na interval <-1, 1> je následně transformován do pulzů s šířkou odpovídající procentuální části periody. Tzn. že např. hodnota 0.2 z regulátoru bude převedena na pulz o šířce 20% periody bloku PWM.

Jak spustit simulátor?

Před spuštěním simulátoru (appletu) tlačítkem START start.gif, 648B, umístěným nad trendem, je možné nastavit periodu vzorkování pomocí pole Sampling time. Běh appletu lze kdykoliv zastavit tlačítkem STOP stop.gif, 666B. Popřípadě pozastavit tlačítkem PAUSE pause.gif, 1,1kB. K regulaci rychlosti spuštěné simulace slouží slider, umístěný vedle tlačítek start.gif, 648B a stop.gif, 666B. Tlačítko reinit.png, 858B nastaví applet do počátečních podmínek.

Všechny aktivní bloky (nezašedlé) umožňují vyvolat kontextovou nabídku s nastavením parametrů pouhým kliknutím na požadovaný blok. Podrobnější popis funkcí jednotlivých bloků a jejich parametrů je možné nalézt v Referenční příručce funkčních bloků systému REXYGEN.