PIDAT - PID regulátor s reléovým autotunerem

PIDAT Demo

Simulátor demonstuje použití bloku PIDAT při řízení procesů. Tento blok obsahuje PID regulátor s reléovým autotunerem. Ladicí mechanismus používá adaptivní filtr, pomocí kterého je určen jeden bod frekvenční charakteristiky řízeného systému s vhodným fázovým zpožděním. Na základě tohoto bodu jsou pak vypočteny parametry regulátoru. Applet umožňuje kompletní simulaci zpětnovazební regulační smyčky včetně šumů. Podrobnější popis najdete v referenčním manuálu.

Jak spustit applet?

Před spuštěním PID simulátoru (Java appletu) tlačítkem START start.gif, 648B, umístěným nad trendem, je možné nastavit periodu vzorkování pomocí pole Sampling time. Běh simulátoru lze kdykoliv zastavit tlačítkem STOP stop.gif, 666B, popřípadě pozastavit tlačítkem PAUSE pause.gif, 1,1kB. K regulaci rychlosti spuštěné simulace slouží slider, umístěný vedle tlačítek start.gif, 648B a stop.gif, 666B. Tlačítko reinit.png, 858B nastaví simulátor do počátečních podmínek.

Všechny aktivní bloky (nezašedlé) umožňují vyvolat kontextovou nabídku s nastavením parametrů pouhým kliknutím na požadovaný blok. Podrobnější popis funkcí jednotlivých bloků a jejich parametrů je možné nalézt v Referenční příručce funkčních bloků systému REXYGEN.