PID Control Lab 3.1

PID Control Lab je interaktivní nástroj pro robustní návrh a ladění PID regulátorů. Obsahuje funkce pro identifikaci průmyslových procesů z experimentálních dat založené na množinovém modelu. Umožňuje definovat libovolné množství procesů a provést tak robustní návrh regulátoru. Umožňuje optimalizovat parametry PID regulátoru na základě typických požadavků (bezpečnost ve fázi a v zesílení, tvarování citlovostních funkcí, šířka pásma, potlačení poruch). Obsahuje výkonný simulátor PID zpětnovazební smyčky. Přináší teorii pro praxi a uživatele.

Pusťte si demostrační ukázky práce s PID Control Lab:

PID ladění za jednu minutu

Pokročilé ukázky - PID ladění krok za krokem

Ukázky použití

Axes demo - demo ukazuje jak ovládat komfortně jednotlivé grafy appletu

Interactivity demo - demo ukazuje základní možnosti interaktivity a vzájemného propojení jednotlivých grafů

Interactivity demo 2
- demo ukazuje pokročilé možnosti maximálního využití interaktivity appletu