SMHCCA - Regulátor pro procesy s topením a chlazením

SMHCCA Demo

Simulátor SMHCCA demonstruje použití regulátoru sliding mode pro procesy s topením a chlazením. Funkční blok SMHCCA (Sliding mode heating-cooling controller with autotuner) je určen pro realizaci vysoce kvalitních regulátorů pro obtížně regulovatelné procesy, kde z důvodu asymetrického chování procesu při topení a chlazení nelze aplikovat PID regulaci. Jeho hlavní přednosti jsou snadné seřízení (regulátor obsahuje autotuner) a vysoká kvalita regulace. Možnosti bloku jsou předvedeny na jednoduchém modelu plastikářského lisu. Přesnou funkci bloku je možné nalézt v dokumentaci.

Jak spustit simulátor?

Před spuštěním simulátoru (appletu) tlačítkem START start.gif, 648B, umístěným nad trendem, je možné nastavit periodu vzorkování pomocí pole Sampling time. Běh appletu lze kdykoliv zastavit tlačítkem STOP stop.gif, 666B. Popřípadě pozastavit tlačítkem PAUSE pause.gif, 1,1kB. K regulaci rychlosti spuštěné simulace slouží slider, umístěný vedle tlačítek start.gif, 648B a stop.gif, 666B. Tlačítko reinit.png, 858B nastaví simulátor do počátečních podmínek.

Všechny aktivní bloky (nezašedlé) umožňují vyvolat kontextovou nabídku s nastavením parametrů pouhým kliknutím na požadovaný blok. Podrobnější popis funkcí jednotlivých bloků a jejich parametrů je možné nalézt v Referenční příručce funkčních bloků systému REXYGEN.