Kaskádní regulace s bezrázovým přepínáním režimů

Kaskádní regulace s bezrázovým přepínáním režimů

Kaskádní regulace se používá v případě, kdy máme  k dispozici kromě regulované veličiny (pv=pv_P)  ještě tzv. pomocnou regulovanou veličinu (pv_S), kerá má menší zpoždění (než
regulovaná veličina) vzhledem k akční veličině (mv=mv_S). Kaskádní regulace je tvořena sekundárním/vnitřním (PIDU_S) a primárním/vnějším (PIDU_P) regulátorem. Je-li CNB_CAS=1 primární regulátor řídí regulovanou veličinu prostřednictvím sekundárního regulátoru. Jeho výstup (mv_P) generuje požadovanou hodnotu (sp_S) pro sek. regulátor, který již přímo svým výstupem (mv_S=mv) ovládá akční člen regulované soustavy. Pro správnou činnost kaskádní regulace musí být řádně ošetřeno unášení integrační složky primárního regulátoru a zajištěno bezrázové přepínání MAN/AUT sekundárního regulátoru. Tyto funkci zajišťuje řada dalších bloků, jejichž konfigurace si můžete ověřit po spuštění simulátoru.

Jak spustit simulátor?

Před spuštěním simulátoru (appletu) tlačítkem START start.gif, 648B, umístěným nad trendem, je možné nastavit periodu vzorkování pomocí pole Sampling time. Běh appletu lze kdykoliv zastavit tlačítkem STOP stop.gif, 666B. Popřípadě pozastavit tlačítkem PAUSE pause.gif, 1,1kB. K regulaci rychlosti spuštěné simulace slouží slider, umístěný vedle tlačítek start.gif, 648B a stop.gif, 666B. Tlačítko reinit.png, 858B nastaví applet do počátečních podmínek.

Všechny aktivní bloky (nezašedlé) umožňují vyvolat kontextovou nabídku s nastavením parametrů pouhým kliknutím na požadovaný blok. Podrobnější popis funkcí jednotlivých bloků a jejich parametrů je možné nalézt v Referenční příručce funkčních bloků systému REXYGEN.