Regulace s rozdělenou akční veličinou - Floating control

Regulace s rozdělenou akční veličinou - FLOATING CONTROL

Floating control - využívá pro regulaci vždy jemný (malý) ventil. Velký ventil je řízen integračním regulátorem tak, aby poloha malého ventilu byla v intervalu 25-75% jeho rozsahu (viz parametry bloku CNDR). Integrační regulátor však musí být dostatečně pomalý (tj. musí mít dostatečně velkou integrační časovou konstantu), aby nebyla narušena stabilita hlavní regulační smyčky s PID regulátorem PIDU_PV.

DOPORUČENÍ: Pro jednodušší porozumění funkce doporučujeme nejprve prostudovat zapojení zapojení Regulace s rozdělenou akční veličinou (Split range control).

Jak spustit simulátor?

Před spuštěním simulátoru tlačítkem START start.gif, 648B, umístěným nad trendem, je možné nastavit periodu vzorkování pomocí pole Sampling time. Běh appletu lze kdykoliv zastavit tlačítkem STOP stop.gif, 666B. Popřípadě pozastavit tlačítkem PAUSE pause.gif, 1,1kB. K regulaci rychlosti spuštěné simulace slouží slider, umístěný vedle tlačítek start.gif, 648B a stop.gif, 666B. Tlačítko reinit.png, 858B nastaví applet do počátečních podmínek.

Všechny aktivní bloky (nezašedlé) umožňují vyvolat kontextovou nabídku s nastavením parametrů pouhým kliknutím na požadovaný blok. Podrobnější popis funkcí jednotlivých bloků a jejich parametrů je možné nalézt v Referenční příručce funkčních bloků systému REXYGEN.