ZV4IS - Vstupní tvarovací filtr

ZV4IS Demo

Simulátor demonstruje použití bloku ZV4IS, což je vstupní tvarovací FIR filtr (typu pásmová zádrž) pro potlačení vibrací. Princip a možné využití filtru je ukázáno na virtuálním 3D modelu hmotného tělesa na pružině, kde je při pohybu nahoru a dolů nežádoucí vybuzení kmitání hmoty. Uživatel může měnit hmotnost tělesa a tuhost pružiny, automaticky spočítat vlastní frekvenci modelu a zapnout či vypnout tvarovací filtr. Blok ZV4IS pracuje jako pásmová zádrž, která filtruje vstupní signál (setpoint) tak, aby vlastní frekvence byla potlačena. Při vypnutí filtru je možné ověřit, že manuální řízení přejezdu bez vybuzení vibrací je velmi obtížné. Bližší popis filtru naleznete zde.

Jak spustit simulátor?

Před spuštěním simulátoru (appletu) tlačítkem START start.gif, 648B, umístěným nad trendem, je možné nastavit periodu vzorkování pomocí pole Sampling time. Běh appletu lze kdykoliv zastavit tlačítkem STOP stop.gif, 666B. Popřípadě pozastavit tlačítkem PAUSE pause.gif, 1,1kB. K regulaci rychlosti spuštěné simulace slouží slider,umístěný vedle tlačítek start.gif, 648B a stop.gif, 666B. Tlačítko reinit.png, 858B nastaví simulátor do počátečních podmínek.

Všechny aktivní bloky (nezašedlé) umožňují vyvolat kontextovou nabídku s nastavením parametrů pouhým kliknutím na požadovaný blok. Podrobnější popis funkcí jednotlivých bloků a jejich parametrů je možné nalézt v Referenční příručce funkčních bloků systému REXYGEN.